Krakowskie Nagrody Nike

Krakowskie Nagrody Allianz

Od 2000 roku Grupa Allianz Polska przyznaje Krakowskie Nagrody Allianz, honorując najwybitniejszych intelektualistów, naukowców, dziennikarzy, a także animatorów kultury i artystów z Małopolski, którzy swoją działalnością przyczyniają się nie tylko do rozwoju swojego regionu, ale także całego kraju.

Podkreśla tym samym znaczenie i rangę tak niekomercyjnych dziedzin, jak kultura, nauka i media w budowaniu szczególnego dziedzictwa i uniwersalnych wartości społecznych. 


© Allianz Polska .