Allianz

Historia Allianz w Polsce

Firma Allianz powstała w Monachium w 1890 r. W ciągu ponad 120 lat swojej działalności z lokalnej niemieckiej firmy oferującej ubezpieczenia komunikacyjne i wypadkowe przekształcił się w jedną z największych na świecie międzynarodowych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych.

Na polskim rynku spółki ubezpieczeniowe Allianz rozpoczęły działalność w marcu 1997 r., a już w grudniu sprzedawano pierwsze polisy dla klientów indywidualnych. Od początku strategia zakładała ścisłą współpracę między podmiotami i wykorzystanie efektu synergii, dlatego powstała wspólna dla obu spółek sieć sprzedaży, likwidacji szkód i underwritingu.

Kolejne spółki były włączane w jeden spójny organizm, co dawało Grupie Allianz Polska przewagę konkurencyjną. 25 marca 1999 r. Allianz Polska otrzymał od UNFE licencję na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. i dzięki temu do już istniejącej oferty Allianz dołączył pakiet produktów zabezpieczenia emerytalnego. W 2003 r. powstała kolejna, czwarta spółka Grupy Allianz – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która uzupełniła ofertę o produkty inwestycyjne.

Dynamicznie rozwijała się również sieć sprzedaży. W grudniu 1997 r. polisy z logo Allianz oferowało się 250 licencjonowanych agentów, pracujących w 10 oddziałach. W kolejnych latach ta sieć stale się powiększała. W 1999 roku obok oddziałów zaczęły powstawać pierwsze agencje. Na koniec 2013 roku sieć sprzedaży Allianz tworzyło 28 oddziałów, 172 agencje i ponad 5000 agentów.

Od początku Grupa Allianz w Polsce rozwijała się niezwykle dynamicznie. Już w 1998 r. składka przypisana wyniosła 62 miliony zł, a w maju 1999 r. całkowita składka zebrana we wszystkich spółkach Allianz przekroczyła 100 mln zł. Przełomowy pod wieloma względami dla Allianz był rok 2002, bowiem aktywa Grupy w Polsce przekroczyły 1 miliard zł. W 2004 r. Allianz uzyskuje już ponad 1 miliard zł składek ubezpieczeniowych, stając się 4. grupą ubezpieczeniową na polskim rynku. Kolejnym krokiem milowym w działalności Allianz był rok 2006 - grupa awansowała wówczas na 3. miejsce na rynku ubezpieczeniowym pod względem składki przypisanej, osiągając jednocześnie ponad 100 mln zł zysku.

Polski oddział Allianz uczestniczył też aktywnie w rozwoju grupy Allianz. W połowie roku 1999, po światowej fuzji Allianz i AGF (Assurances Générales de France), także na polskim rynku nastąpiła całkowita integracja obu firm. Pod koniec tego samego roku Grupa Allianz na świecie wspólnie z Unicredito Italiano przeprowadziła prywatyzację Banku Pekao SA, nabywając nieco ponad 52 proc. akcji.

Od roku 2009 Allianz Polska jest liderem wśród 10 spółek Allianz w regionie Europy Centralnej i Wschodniej pod względem przypisu składki.


Zobacz także:
› Placówki Allianz Znajdź oddziały i agencje Allianz.
› Notowania funduszy inwestycyjnych Sprawdź aktualną wycenę jednostek funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy emerytalnych.
© Allianz Polska .