Allianz

Dla społeczeństwa

Od początku swojego funkcjonowania Grupa Allianz Polska nie tylko troszczy się o klientów, ich życie i mienie, ale wspiera ważne i potrzebne inicjatywy z zakresu kultury, nauki i sportu, działa na rzecz swojego otoczenia, mając świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu.

Allianz Polska od lat wspiera ważne dokonania artystyczne. Grupa współpracowała z wieloma teatrami, m.in. z Teatrem Muzycznym Roma, wspólnie z którym zrealizowała spektakle „Musicale... Ach te musicale”, „Taniec wampirów”, „Upiór w operze”, „Les Misérables” oraz „Deszczowa Piosenka”.

Allianz wspiera też największe talenty polskiego teatru, sponsorując od sezonu 2004/2005 Feliksy Warszawskie, prestiżowe teatralne nagrody stolicy, a w Krakowie od 2000 r. honoruje najwybitniejsze dokonania na rzecz rozwoju środowiska małopolskiego, fundując i organizując Krakowskie Nagrody Allianz – Kultura, Nauka, Media. Do ważnych wydarzeń, które Allianz wsparł w ciągu kilkunastu lat działalności w Polsce, należą także Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, festiwale filmowe.

Allianz wspierał też polską naukę, współpracując z uczelniami wyższymi i finansując projekty i badania naukowe. W latach 2001-2006 firma wspierała prowadzony przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu projekt archeologiczny w Kałdusie k. Chełmna, stając się największych prywatnych sponsorów archeologii w Polsce.

Od 2013 roku Allianz Polska bierze udział w ogólnoświatowym programie edukacyjnym My Finance Coach prowadzonym przez Allianz i jego partnerów biznesowych. Pracownicy firmy jako wolontariusze organizują i prowadzą w szkołach zajęcia, których celem jest zapoznanie młodzieży w wieku 10-16 lat z podstawami wiedzy finansowej i ekonomicznej oraz rozwinięcie w nich skłonności do świadomego gospodarowania własnymi środkami oraz oszczędzania.

Podejmując aktywność na rzecz swojego otoczenia Allianz inicjuje i wspiera też ważne akcje społeczne. W 2002 r. firma zaangażowała się w promowanie zasad bezpiecznej jazdy wśród kierowców, organizując akcję edukacyjną „Ubezpiecz życie za darmo. Zapnij pasy”. Inaugurację programu uświetniła wizyta w Polsce jednego z czołowych kierowców Formuły 1 – Ralfa Schumachera.

Aby zapewnić utalentowanym polskim sportowcom profesjonalne zaplecze do rozwoju, Allianz stworzył program „Wspieramy najlepszych w drodze na szczyt”. Pierwszym beneficjentem programu był w 2005 r. Robert Kubica, startujący wówczas w World Series by Renault. Allianz był też sponsorem telewizyjnych transmisji wyścigów Formuły 1 w Polsce, przyczyniając się w znacznym stopniu do popularyzacji tej dyscypliny w naszym kraju. Z kolei w 2007 roku wsparciem w ramach programu został objęty kpt. Jarosław Kaczorowski, startujący w samotnych regatach transatlantyckich Transat 6.50.

Allianz Polska jest związany nie tylko ze sportem zawodowym. Jednym z celów firmy jest promocja sportu amatorskiego i edukacja sportowa. W 2005 r. firma zorganizowała turniej piłkarski dla nastolatków – Allianz Gol, a od 2010 r. aktywnie bierze udział w programie Allianz Junior Football Camp, przeznaczonym dla utalentowanych młodych futbolistów.


Zobacz także:
› Placówki Allianz Znajdź oddziały i agencje Allianz.
› Notowania funduszy inwestycyjnych Sprawdź aktualną wycenę jednostek funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy emerytalnych.
© Allianz Polska .