Allianz

Allianz na świecie

Allianz działa na rynku ubezpieczeń od 1890 roku. Dziś Grupa Allianz jest jednym z czołowych na świecie podmiotów oferujących usługi finansowe. Ponad 85 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w 70 krajach korzysta z wiedzy, międzynarodowego doświadczenia, finansowej siły i stabilności Grupy. W 2015 roku 142 tysiące pracowników wypracowało przychody w wysokości 125,2 mld euro i wynik operacyjny 10,7 mld euro. Główną siedzibą Allianz SE – spółki nadrzędnej Grupy – jest Monachium.

Allianz oferuje dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Jest czołowym ubezpieczycielem majątkowym i jednym z pięciu największych ubezpieczycieli życiowych na światowym rynku. Działalność ubezpieczeniową prowadzi poprzez regionalne spółki ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane spółki globalne działające w obszarach ubezpieczeń korporacyjnych, kredytowych, motoryzacyjnych, usługach assistance czy reasekuracji.

Allianz jest też jedną z pieciu największych światowych firm zarządzających aktywami – na koniec 2015 roku zarządzał aktywami o wartości ponad 1,8 bn euro. Działalność inwestycyjną w Grupie prowadzą na całym świecie spółki Allianz Global Investors oraz PIMCO, działające pod wspólną marką Allianz Asset Management (AAM).

Dowiedz się więcej o Grupie Allianz >>


Zobacz także:
› Placówki Allianz Znajdź oddziały i agencje Allianz.
› Notowania funduszy inwestycyjnych Sprawdź aktualną wycenę jednostek funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy emerytalnych.
© Allianz Polska .