Rzecznik prasowy

Biuro Prasowe udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Grupy Allianz Polska. 

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*.
Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.

*Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

Kontakt dla mediów

Ewa Pitera - rzecznik prasowy

Ewa Pitera - rzecznik prasowy
e-mail: rzecznik@allianz.pl

Kontakt dla klientów

Klientów firmy  prosimy o kontakt z infolinią Allianz 224 224 224 

W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy


© Allianz Polska .