obrazek
02.03.2017

Nie daj się zaskoczyć. Ubezpiecz swój biznes

Kategoria: Produkty i promocje      Dotyczy: TUiR Allianz Polska S.A.

Nie daj się zaskoczyć.
Ubezpiecz swój biznes – nowa oferta dla małych i średnich firm

Pełna ochrona firmy przed nagłymi zdarzeniami, takimi jak: pożar, wiatr, zalanie, powódź, wandalizm i wiele innych
• 28 dodatkowych klauzul, dopasowanych do potrzeb firmy

• Nowe, atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe dla 8 branż

Ryzyko przerwy w działalności (37%), klęski żywiołowe (24%) oraz pożary i eksplozje (16%)
– to obok cyberterroryzmu i niestabilności rynkowej zagrożenia, które są najczęściej wskazywane przez przedsiębiorstwa na całym świecie*. Jak wynika z corocznego Barometru Ryzyka Allianz 2017 rok, niespodziewane zjawiska, takie jak powódź, pożar czy zniszczenie mienia mogą narazić majątek firmy, doprowadzić do zakłócenia działalności przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wywołać poważne straty finansowe. Ich niespodziewane wystąpienie jest szczególnie niebezpieczne dla funkcjonowania firm z branży budowlanej, przemysłu inżynieryjnego, sektora energetycznego i podmiotów użyteczności publicznej. Czerpiąc z wieloletnich doświadczeń agentów i klientów oraz rozumiejąc ryzyko, z jakim wiąże się prowadzenie własnej firmy, Allianz uatrakcyjniło zakres ubezpieczenia Bezpieczny Biznes, dodając nowe klauzule, upraszczając niektóre definicje oraz wprowadzając 8 specjalnych ofert, dedykowanych wybranym branżom.

Bezpieczny Biznes z Allianz – nowy zakres ubezpieczenia
Bez względu na wielkość i pozycję rynkową, majątek firmy może być narażony na niebezpieczeństwo, w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Znając obawy jakie towarzyszą przedsiębiorcom każdego dnia, Allianz postanowił uprościć niektóre definicje oraz wprowadzić nowe klauzule, spośród których klienci mogą wybrać te, które jeszcze lepiej odpowiadają na ich potrzeby. Jak przyznaje Krzysztof Wanatowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Masowych, „Pracując nad nowymi rozwiązaniami, czerpaliśmy m.in. z bogatego doświadczenia naszych Agentów. Zależało nam, aby stworzyć ofertę dopasowaną do rosnących potrzeb oraz zapewniającą realną korzyść i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów. Nowoczesna forma sprzedaży ofert branżowych pozwala wyprzedzić produkty dostępne na polskim rynku, jednocześnie odpowiadając na rosnące potrzeby agentów i klientów.”

Oferta pozwala na indywidualne dopasowanie zakresu do potrzeb każdego przedsiębiorstwa dzięki dostępności poniższych modułów :
• Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w Wariancie Pełnym
– ubezpieczenie na wypadek wszystkich zdarzeń losowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa bądź jego majątku m.in. wiatr, grad, deszcz, napór śniegu i lodu, pękanie mrozowe, powódź, zalanie, wandalizm, a także wiele innych zdarzeń, które nie zostały wyłączone z ochrony. Elastyczna formuła 28 klauzul pozwala dopasować ofertę do potrzeb przedsiębiorstwa.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – ochrona nie tylko wyposażenia i środków obrotowych znajdujących się w budynku czy lokalu, ale również wartości pieniężnych znajdujących się w kasie, jak również środków na rachunku bankowym od nieautoryzowanych transakcji z wykorzystaniem firmowej karty.
Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w formule All Risk – kompleksowe zabezpieczenie na wypadek zdarzeń będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, a także braku odpowiednich kwalifikacji czy błędów w obsłudze mających miejsce na terenie RP.
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – chroniące przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, klientom lub kontrahentom.

Bezpieczny Biznes z Allianz – nowe programy branżowe
Dodatkowo, w ramach produktu Bezpieczny Biznes, Allianz wprowadził osiem programów branżowych dedykowanych właścicielom małych i średnich firm, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby ich przedsiębiorstw:
• Apteki – handel wyrobami farmaceutycznymi oraz medycznymi
• Biura – każda działalność biurowa, na przykład rachunkowa, prawnicza, architektoniczna, reklamowa czy ubezpieczeniowa
• Budownictwo – firmy budowlanych oraz wykończeniowych
• Edukacja – szkoły publiczne i prywatny oraz inne formy edukacji jak np. szkoły językowe;
• Handel detaliczny – sklepy detaliczne handlujące m. in. żywnością, odzieżą, sprzętem elektronicznym, RTV, AGD
• Hotele i Gastronomia –hotele, motele i podobne obiekty oraz restauracje itp.
• Naprawa i Serwis – punkty napraw, warsztatów oraz serwisów np. sprzętu elektronicznego, odzieży, pojazdów
• Zdrowie i Uroda – gabinety lekarskie, dentystyczne, kosmetyczne oraz zakłady fryzjerskie.

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes zostało poszerzone o zestaw gotowych rozwiązań, zapewniających ochronę jego właścicielom, a także:
• pozwalającym zrekompensować straty w majątku firmy poniesione w wyniku pożaru, wiatru, zalania, powodzi, wandalizmu i wielu innych czynników
• zapewniającym odszkodowanie na naprawę zniszczeń i kontynuowanie działalności
• zapewniającym zabezpieczenie finansowe w razie roszczeń innych osób
• zapewniające dodatkowe usługi fachowej pomocy, dzięki szerokiemu pakietowi Assistance
• dające możliwość dokupienia dodatkowych klauzul, dzięki którym klient może w łatwy sposób dopasować ubezpieczenie do potrzeb swojej firmy.
Jak przyznaje Marek Medygrał, Regionalny Dyrektor Sprzedaży: „Nowa oferta to nie tylko rozbudowane pakiety branżowe, ale i atrakcyjna propozycja produktowa, która została rozszerzona o nowe klauzule i zakresy Interesującym rozwiązaniem jest także wypłata odszkodowania za towar z marżą, będący w posiadaniu ubezpieczonego – to ważny argument, szczególnie dla firm z branż AGD, RTV itp. Dzięki intuicyjnemu systemowi sprzedaży, który zawiera liczne podpowiedzi Agenci będą mogli w bardzo prosty sposób dopasować ofertę do potrzeb klienta”.

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes może być zawarte przez każdego przedsiębiorcę, którego majątek nie przekracza 15 mln zł w jednej lokalizacji lub 25 mln zł we wszystkich.

*Źródło: Szósty coroczny Barometr Ryzyk Allianz opublikowany przez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród 1237 ekspertów ds. ryzyka z 55 państw.

 

© Allianz Polska .