obrazek
11.01.2017

Allianz Polska „Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową 2016”

Kategoria: Nagrody i wyróżnienia      Dotyczy: TUiR Allianz Polska S.A.

TUiR Allianz Polska został zwycięzcą konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” w kategorii „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe (niekomunikacyjne), zorganizowanego przez „Gazetę Bankową”.

W konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016 wzięły udział towarzystwa działające w Polsce, które odpowiedziały na ankietę przesłaną przez "Gazetę Bankową". Metodologia oceny ubezpieczycieli została opracowana przez organizatora wspólnie z PwC Polska.

O wyborze w poszczególnych kategoriach konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” w 80% decydowały wyniki ankiety przeprowadzonej w towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie pytano o wypłacalność, spory sądowe, zgłoszenia do instytucji regulacyjnych/kontrolnych, obsługę posprzedażową, wypłatę kwoty bezspornej i badania przez agencję ratingową. 
Pozostałe 20% to ocena jury składającego się z autorytetów w świecie ubezpieczeń w składzie: prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Danuta Wałcerz – członek Rady Programowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy, Paweł Witkiewicz - prezes zarządu CUBE.ITG SA, Marek Czerski – prezes zarządu KUKE, Łukasz Zoń – prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów, Stanisław Nowak – prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Henryk Uzdrowski – prokurent w Wydawnictwie Fratria sp. z o.o., analityk rynków finansowych i Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

W kategorii konkursowej „Ubezpieczenia na życie” zwyciężyło BZ WBK Aviva, przed STUnŻ Ergo Hestia i Nationale-Nederlanden. W „Ubezpieczeniach komunikacyjnych” wygrał PZU SA, który wyprzedził STU Ergo Hestia i Aviva TU, natomiast w kategorii „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe (niekomunikacyjne) pierwsze miejsce zajęło TUiR Allianz, przed Signal Iduna i Compensą.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” odbyło się 10 stycznia w Warszawie w Villa Foksal. 

© Allianz Polska .