Działalność CSR

Działania z zakresu odpowiedzialności społecznej są integralną częścią strategii Grupy Allianz Polska. Stałym elementem naszej działalności jest mecenat kultury. Wspieramy liczne instytucje i fundacje, a także ośrodki naukowe i akademickie. Staramy się również wśród pracowników budować kulturę opartą na wrażliwości i otwartości na potrzeby społeczne.

Zasada zrównoważonego rozwoju biznesu

Grupa Allianz kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju biznesu, opartego na trzech filarach: ekonomii, ekologii i wsparciu społeczeństwa. Na poziomie globalnym Allianz zaangażował się w sprawy dotyczące zmian klimatycznych oraz odpowiedzialności biznesu i zobowiązał się do stworzenia programu prowadzącego do zmniejszenia do 2012 r. emisji CO2 oraz zużycia energii. W Allianz Polska wprowadziliśmy projekt Zielony Allianz, uwzględniający globalne cele redukcyjne, ale jednocześnie przykładający dużą wagę do budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników. Po pierwszych etapach projektu 72 proc. pracowników firmy zadeklarowało chęć zaangażowania się w działania proekologiczne.

Świadomość ekologiczna

Budujemy świadomość ekologiczną naszych pracowników, prowadząc specjalne akcje zmierzające do redukcji zużycia energii elektrycznej, recyclingu makulatury czy wykorzystania papieru ekologicznego w drukarkach. Program Zielony Allianz został uznany przez pracowników za ważny i potrzebny.

Zbiórki charytatywne

Angażujemy się w zbieranie m.in.:

    • wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych oraz wychowanków domów dziecka w woj. mazowieckim;
    • darów rzeczowych dla ośrodków dla samotnych;
    • upominków dla dzieci z ubogich rejonów Polski.

Co roku organizujemy charytatywny kiermasz wyrobów świątecznych, przygotowanych na warsztatach terapii zajęciowej przez osoby niepełnosprawne zrzeszone w Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów Malwa. Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów są przeznaczane na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Regułą w takich przypadkach jest to, że Allianz jako firma dokłada własne środki, podwajając sumę zebraną przez pracowników.

Akcje krwiodawcze oraz wspieranie transplantologii

Pracownicy Allianz brali dwukrotnie udział w akcjach oddawania krwi i szpiku. Jako firma jesteśmy także od lat zaangażowani we wspieranie transplantologii. Grupa Allianz podjęła współpracę z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej. Allianz jest stałym partnerem akcji promujących ruch transplantologiczny w naszym kraju, m.in. wspieraliśmy Światowe Igrzyska Zimowe Nicholas Cup w Zakopanem, w których brały udział dzieci po przeszczepie narządów, a w 2009 roku byliśmy głównym partnerem akcji „Gra o Życie”, w ramach której odbył się mecz piłkarski pomiędzy drużyną dziennikarzy oraz drużyną gwiazd.


Polecamy:
› Oferta produktowa Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje. Dla Ciebie i dla firm.
› Allianz w Polsce Dowiedz się więcej o działalności Allianz w Polsce.
© Allianz Polska